Jak korzystać z CDMInternet

Wymagania programowe

Informacje nt. zalecanych przeglądarek internetowych znajdziesz na stronie dotyczącej serwisu CDMInternet.

Logowanie do serwisu

Każdą wizytę w części transakcyjnej CDMInternet rozpoczynamy od zalogowania się do serwisu. Do tego potrzebujesz numer klienta oraz hasło lub numer PIN.

Numerem klienta jest 12-cyfrowy identyfikator, który znajdziesz na Umowie świadczenia świadczenia usług maklerskich. Możesz także posługiwać się skróconą wersją swojego numeru klienta tzn. pomijając początkową cyfrę 8 i następujące zera np. zamiast 800000123456 wystarczy wpisać 123456.

W celu zalogowania wpisz Numer klienta i naciśnij 'Dalej'.

Następnie podaj odpowiednie znaki z hasła i naciśnij 'Dalej'. Jeśli logujesz się po raz pierwszy lub dokonałeś regeneracji numeru PIN zamiast hasła należy podać odpowiednie znaki z numeru PIN.

Jeżeli trzykrotnie popełnisz błąd podczas wpisywania danych dostęp do CDMInternet zostanie zablokowany.

Jeżeli jest to Twoja pierwsza wizyta na stronie zanim się zalogujesz zapoznaj
się z zaleceniami dla użytkownika umieszczonymi na naszych stronach.

Komunikaty na stronie

"Podany numer Klienta lub hasło są nieprawidłowe. Spróbuj ponownie" Oznacza błędne wprowadzenie numeru klienta lub hasła.

Wskazówki:

  • Sprawdź czy poprawnie wpisałeś swój numer klienta (12 cyfr lub mniej, gdyż początkowa „8” oraz „0” za „8” mogą zostać pominięte). Spróbuj go wpisać ponownie. Jeżeli nie jesteś pewien jaki jest Twój numer klienta, możesz go sprawdzić w PKO.
  • Sprawdź, czy masz wciśnięty klawisz Caps Lock. System rozróżnia małe i wielkie litery.
  • Jeżeli trzykrotnie wprowadzisz nieprawidłowe hasło, dostęp do serwisu CDMInternet zostanie zablokowany na 1 dzień lub do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach. Postępuj wówczas według wskazówek podanych przy komunikacie "Podane hasło jest nieprawidłowe. Serwis internetowy został zablokowany".

"Podane hasło jest nieprawidłowe". Serwis CDMInternet został zablokowany. Odblokowanie serwisu możliwe jest po poprawnym zalogowaniu się do serwisu TeleCDM w tym samym dniu lub automatycznie w dniu następnym." Oznacza, że trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany na 1 dzień lub do momentu poprawnego zalogowania w pozostałych serwisach.

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do TeleCDM.
Jeżeli podasz nieprawidłowy numer PIN w serwisie TeleCDM, dostęp do usługi CDM24 zostanie zablokowany. W celu odzyskania dostępu do CDM24
należy zgłosić się do POK.

"Wybrany serwis jest zablokowany" Oznacza brak dostępu do serwisu CDMInternet (trzykrotnie wprowadziłeś nieprawidłowe hasło i dostęp do serwisu został zablokowany do momentu poprawnego zalogowania się w pozostałych serwisach CDM24 np. TeleCDM. Serwis może również być odblokowany w POK).

Wskazówki:
W celu odblokowania serwisu zaloguj się poprawnie do TeleCDM.
Jeżeli po raz czwarty podasz błędny numer PIN w dowolnym serwisie, wszystkie serwisy CDM24 zostaną zablokowane.
W celu odblokowania serwisów udaj się do POK.

"Wybrany serwis jest nieaktywny" Oznacza, że dostęp do CDMInternet został zawieszony.

Wskazówki:
Aby uzyskać dostęp do tego serwisu, złóż odpowiednią dyspozycję w POK lub skontaktuj się z TeleCDM.

"Wszystkie serwisy CDM24 zostały zablokowane. W celu odblokowania serwisów proszę skontaktować się z Infolinią pod numerem telefonu:801 140 490 lub +48 22 591 24 90 lub udać się do POK. " Oznacza automatyczną blokadę wszystkich serwisów w sytuacji: wprowadzenia błędnego numeru PIN lub hasła, gdy jeden z serwisów został już zablokowany,
3-krotnego podania błędnego kodu jednorazowego lub złożenia dyspozycji
wygenerowania nowego numeru PIN.

Wskazówki:
W POK złóż dyspozycję odblokowania serwisów. Po przyjęciu dyspozycji będziesz mógł korzystać ze wszystkich serwisów CDM24.

"Twoje połączenie z CDMInternet zostało zakończone. Aby skorzystać z serwisu internetowego zaloguj się ponownie" Oznacza, że wylogowałeś się z CDMInternet lub ze względów bezpieczeństwa nastąpiło automatyczne wylogowanie z CDMInternet na skutek braku aktywności w serwisie.

Wskazówki:
Jeśli nadal chcesz korzystać z CDMInternet wciśnij OK i zaloguj się ponownie.

"Korzystanie z serwisu CDMInternet wymaga innej wersji przeglądarki"

Wskazówki:
Sprawdź czy Twoja przeglądarka spełnia wymagania programowe i techniczne
(a w szczególności czy przeglądarka z której korzystasz ma włączoną obsługę javascript).

"Przepraszamy, serwis CDMInternet jest chwilowo niedostępny" Oznacza brak możliwości korzystania z CDMInternet.

Wskazówki:
Spróbuj zalogować się do serwisu CDMInternet za kilka minut. Jeżeli problem
nie ustąpi zadzwoń na infolinię pod numer 801 365 365 lub +48 22 591 25 95.

Sytuacje awaryjne

Jeżeli:

Zapomniałeś lub zgubiłeś hasło
Konieczne będzie wygenerowanie PIN-u do usługi CDM24 u konsultanta TeleCDM, dzwoniąc pod numer infolinii 801 140 490 lub w POK. Operacja ta wiąże się z automatyczną, natychmiastową blokadą wszystkich serwisów CDM24. Korzystanie ze wszystkich serwisów CDM24 będzie możliwe po otrzymaniu nowego PIN-u (listem poleconym)  i odblokowaniu serwisów w POK. Podczas pierwszego logowania
się ustanowisz nowe hasło do serwisu CDMInternet.

Zapomniałeś numeru klienta
Możesz go sprawdzić w każdym POK.

Zapomniałeś numeru PIN oraz hasła i zablokowałeś wszystkie serwisy CDM24
W przypadku zapomnienia lub zagubienia numeru PIN oraz hasła do CDM24 należy ponownie wygenerować nowy numer PIN. Stosowną dyspozycję można złożyć:

• u Konsultanta TeleCDM (801 140 490) - po otrzymaniu PIN-u na adres korespondencyjny niezbędne będzie odblokowanie dostępu do wszystkich serwisów

• u Konsultanta TeleCDM (w przypadku posiadania karty kodów jednorazowych) lub w POK (w przypadku jej braku) . Po odblokowaniu serwisów, podczas pierwszego logowania do CDMInternet niezbędne będzie ustanowienie nowego hasła.

• w POK - po złożeniu dyspozycji w oddziale konsultant TeleCDM oddzwoni na numer telefonu wskazany do oddzwaniania i po poprawnej identyfikacji możliwe będzie ustanowienie nowego numeru PIN. Po wygenerowaniu PIN - u podczas pierwszego logowania w CDMInternet należy ustanowić hasło do tego serwisu.

Kontakt

W przypadku pytań dotyczących korzystania z CDM24 prosimy o kontakt telefoniczny pod numerami:

Konsultanci TeleCDM (jeśli masz numer klienta i PIN):
801 140 490 lub +48 22 591 24 90 (codziennie w godzinach 7:00-22:00)

Konsultanci CDMInternet:
801 110 502 lub +48 22 591 25 95 (codziennie w godzinach 7:00-22:00)

Możesz także wysłać e-mail na adres: info@cdmpekao.com.pl